Liikkuvaksi logo

Hierontapalvelu Liikkuvaksi

Lisää venyttelystä

Aiemmassa blogissani pohdin venyttelyä osana kuntoharjoittelua (https://liikkuvaksi.fi/onko-venyttelysta-mitaan-apua/). Olen ollut jo pitkään vahvasti sitä mieltä, että venyttely on olennainen osa päivittäistä liikuntaa ja sen merkitystä pitäisi osata arvostaa.

Luin juuri tamperelaisen fysioterapeutin Annina Dillströmin Instagram-päivitystä (https://www.instagram.com/fysioannina/), jossa hän kertoo erilaisista venyttelytavoista kehon näkökulmasta. Tulin entistä vakuuttuneemmaksi, että olen kaiken aikaa ollut oikeilla jäljillä venyttelyn merkityksen suhteen.

Annina Dillström jakaa venyttelyt staattiseen ja dynaamiseen venyttelyyn. Staattisessa venyttelyssä ei tapahdu lihaksen liikettä ja venyttely voi olla aktiivista tai passiivista. Dynaamisessa venyttelyssä sen sijaan tapahtuu lihaksen liikettä eli lihaksen pituus muuttuu venytyksen aikana. Näiden kahden lisäksi Annina Dillströmin mukaan on myös muita venyttelytapoja.

Minua itseäni kiinnostaa myös suuresti venyttely ja sen merkitys vanhemmalla iällä. Voisiko ajatella, että kehon eri osien pitäminen joustavina auttaisi esim. tasapainotaidon säilyttämistä, mikä on erityisen tärkeää, kun ikää tulee lisää. Pelkkä venyttely ei tietenkään yksinään auta, mutta siihen liitetty lihaskunnon ylläpito yhdessä kehon hyvän liikkuvuuden ja mahdollisimman hyvän joustavuuden yhdistelmällä on mahdollista pitää yllä kehon hyvinvointia lisääntyvistä ikävuosista huolimatta.

Suosittelisin näiden edellisten lisäksi vielä säännöllistä hierojalla käyntiä, koska hieronta on oleellinen osa kehon lihashuoltoa ja palautumista.

Annina Dillströmin sivujen osoite on: https://www.fysioannina.fi/