Lihaksen harjoittaminen

Lihaksen harjoittaminen tapahtuu aina rasittamalla jollain tavalla lihasta. Tämä koskee siis ihmisen kehon tahdonalaisia lihaksia ja erityisesti niitä lihaksia, joiden tehtävänä on liikuttaa jotain niveltä. Luurankolihasten ideanahan on, että ne kiinnittyvät nivelen kummallekin puolelle ja kun lihas kulkee nivelen yli, se pystyy aiheuttamaan nivelen liikkeen.

Lihaksella on toiminnassaan kaksi suuntaa, lihas joko supistuu tai laajenee (venyy), kun sitä rasittaa. Esimerkkinä yksittäisestä lihaksesta ja sen harjoittamisesta voisi olla hauislihas, jonka tehtävänä on vetää kyynärniveltä koukkuun. Koukistaessaan kyynärniveltä hauis joutuu tekemään työtä, jotta kyynärpää saadaan koukkuun. Tähän palataan tarkemmin vielä tuonnempana.

 

Lihastyön muodot

LIhaksen harjoittaminen on mahdollista tehdä useammalla eri tavalla. Voidaan erottaa kolmenlaisia lihastyön muotoja riippuen siitä, muuttuuko lihaksen pituus vai ei ja tekeekö kyseinen lihas sen primääritehtävää vai sekundääritehtävää. Primääritehtävänä voidaan pitää sitä, miten lihaksen supistamisella (lihas lyhenee) saadaan aikaan nivelen liike. Tätä nimitetään konsentriseksi lihastyöksi. Esimerkkinä hauiskääntö, jossa paino nostetaan ylös koukistamalla kyynärniveltä.

Sekundääritehtävänä taas voidaan ajatella sitä lihaksen toimintaa, jossa supistunut lihas palaa (lihas venyy) takaisin alkuperäiseen mittaansa. Sekä primääritehtävä että sekundääritehtävä ovat molemmat lihasta kehittäviä. Miksi näin? Se on varmasti selkeää, että primääritehtävässään lihaksen supistuminen vahvistaa lihasta ja lisää sen massaa, kun vastus on riittävän suuri. Sekundääritehtävässään lihas siis palautuu takaisin omaan mittaansa, mutta tässäkin tapauksessa sopivalla vastuksella voidaan jarruttaa lihaksen paluuta. Näin lihas joutuu tekemään taas aktiivista työtä. Tätä sanotaan eksentriseksi lihastyöksi. Esimerkkinä hausikäännön palautusvaihe, jossa paino lasketaan takaisin alas ja kyynärnivel suoritetaan.

On vielä olemassa kolmaskin lihastyön muoto ja siinä lihaksen pituus muutu, vaikka lihas joutuu tekemän työtä. Tämä on nimeltään isometrinen lihastyö. Esimerkkinä ”lankutus” eli vatsalihasten avulla vartalon pito suorana mahdollisimman pitkään etunojapunnerruksen yläasennossa.

 

Isometrinen lihastyö: lihasta jännitettäessä sen pituus ei muutu

Konsentrinen lihastyö: lihas tekee työtä supistuessaan

Eksentrinen lihastyö: lihas tekee työtä laajentuessaan (venyessään) takaisin omaan mittaansa.

Lihaksen harjoittaminen

 

Aiemmassa blogikirjoituksessa on käsitelty mm. lihastasapainoa, mikä kannattaa myös pitää mielessä, kun harjoittelet

 

Lisää tietoa lihastyön muodoista